Infektion i korion- och amnionhinnor, korioamnionit, innebär fara för både mamma och foster och kräver antibiotikabehandling. Fetal takykardi brukar anges som ett diagnostiskt kriterium. Infektionen predisponerar sannolikt för asfyxi, och feber hos mamman ska alltid föranleda skärpt observation av CTG-mönstret med en lägre tolerans för avvikelser.