Vid tecken på fosterpåverkan måste behandlingen rättas efter den totala obstetriska situationen. Värdering av CTG-mönstret bör ingå som ett viktigt led i bedömningen. Hela skalan av åtgärder från ”väpnad exspektans” till omedelbart kejsarsnitt kan komma i fråga. Några åtgärder bör dock alltid ingå i handlingsmönstret vid misstanke om fosterpåverkan.

Exempel på åtgärder vid misstanke på fosterpåverkan:

  • Lägg modern på vänster sida
  • Sätt venös infart, behandla blodtrycksfall och/eller hypovolemi
  • Avbryt oxytocininfusion, ge vid behov tokolytika
  • Överväg skalpblodprov för pH och/eller laktat
  • Avsluta förlossningen om risken för fostret bedöms som stor trots vidtagna åtgärder
  • Vid tveksamhet, rådgör med mer erfaren kollega.

Om CTG-mönstret normaliseras spontant eller efter inledande åtgärder kan man ofta avvakta under fortsatt noggrann övervakning. Skalpblodprov bör tas igen om behandlingen inte resulterar i återgång till normalt CTG-mönster. Vid normala värden, utan andra komplikationer, kan man avvakta och ta ett nytt skalpblodprov inom 20 till 30 minuter. Så länge CTG-mönstret är patologiskt bör fostrets tillstånd följas med upprepade bestämningar av pH eller laktat. Utan skalpblodprov blir bedömningen svårare och måste baseras på CTG-mönstret och den kliniska bilden i övrigt. Vid till exempel svår preeklampsi och/eller tillväxthämning kan barnet ha en påtaglig hypoxi redan efter ganska blygsamma CTG-förändringar. Omvänt kan barnet vid okomplicerad graviditet födas utan allvarliga tecken på hypoxi även efter ganska uttalade CTG-förändringar.


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: