I förlossningens slutskede uppkommer ofta ett kraftigt tryck mot fostrets ögonbulber i samband med kontraktionerna. Vagusnerven, som innehåller parasympatiska trådar, stimuleras och CTG-mönstret kan visa frekventa decelerationer eller ihållande bradykardi.
4 14 4

CTG vid tryck mot ögonbulben (intern registrering)