Välkommen till ett interaktivt program för utbildning,
träning och kunskapskontroll i CTG- och fosterövervakning.

Sidan är under uppdatering. Kunskapsproven är därför otillgängliga. 

Välkommen till kunskapsprovet för CTG-utbildningen!

 

Kunskapsprovet innehåller en teoridel följt av tolkning av fem autentiska fall och beräknas ta cirka 45-60 minuter att genomföra. Se till att du har avsatt tillräckligt med tid för kontrollen innan du börjar, då du måste genomföra hela provet vid ett och samma tillfälle.

  • Teoridelen innehåller frågor med svarsalternativ. Det finns frågor som har flera rätta alternativ, trots att du bara kan välja ett svar. Du får poäng oavsett vilket av de rätta svaren som du väljer.
  • Fallen kommer att presenteras ett i taget och när du har tolkat ett fall kommer du vidare till nästa. För att bli godkänd behöver du ha 7 rätt av totalt 10 frågor på teoridelen och ha 70 % rätt på samtliga fem fall.

Vid godkänt resultat genereras ett diplom som du kan skriva ut. Det går förstås också bra att ta en skärmbild eller skriva ut/spara som PDF om du inte har tillgång till skrivare.

Starta genom att klicka på delmomentet nedan. Lycka till!