Ett tillfälligt sinusliknande mönster kan förekomma, och kallas då pseudo-sinusoidalt. Det uppträder bara under en kort tid i kombination med god variabilitet. Vid fortsatt registrering uppträder efter hand ett helt normalt mönster.
3 5 6 0827 0850 SGA 0343

Pseudosinuoidalt mönster (extern registrering)


Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länkarna nedan eller använd menyn för att fortsätta: