Längden på en CTG-registrering är viktig för att kunna bedöma förekomst av förändringar i sömnmönster, värkaktivitet med mera. Som regel krävs minst 20 minuters registrering för att få en klar bild av fostrets tillstånd.

Här ett normalt CTG med god kvalitet.

3 2 1 normal CTG registrering

Normalt CTG (intern registrering).

God signalkvalitet är en förutsättning för att kunna tolka CTG-mönstret och bedöma fostrets reaktioner. Vid dålig signalkvalitet är det bättre att inrikta sig på att förbättra signalen än att försöka tolka den otillräckliga information.

Vid extern registrering kan man börja med att placera om ultraljudsdosan respektive tokometern, och om ingen förbättring uppnås, övergå till intern registrering.

Vid intern registrering kan skalpelektroden behöva sättas om och läget på den intrauterina värkmätaren förändras. Det finns situationer då man trots upprepade försök inte kan uppnå en god signalkvalitet, exempelvis vid användning av TENS och vid fosterhjärtarytmier. Man bör även kontrollera utrustningen inklusive sladdar och kopplingar.

3 2 2Exempel på CTG med dålig kvalitet. Förbättra signalen innan tolkning är möjlig!