Datoriserad analys av variabilitet finns ännu bara för användning innan förlossningen startat, och variabiliteten måste alltså under förlossning bedömas visuellt. Störningar vid extern registrering kan misstolkas som variabilitet. Därför bör alltid intern registrering med skalpelektrod användas om man misstänker nedsatt variabilitet.

Normal variabilitet är ett av de säkraste tecknen på att ett foster är väl syresatt.

3 5 1 2025 0304 GAA0148

Normal variabilitet