CTG-mönster är oftast mer svårbedömda hos prematura foster. Ett prematurt foster har som regel en högre basal hjärtfrekvens, fosterrörelser kan utlösa decelerationer istället för accelerationer, och signalkvaliteten är ofta sämre med perioder av förlorad kontakt på grund av ändrat fosterläge.

Efter graviditetsvecka 30 till 32 är hjärtfrekvensen relativt stabil fram till fullgången tid. Efter vecka 32 används CTG-klassificering för fullgånget foster.