Accelerationer är en ökning av frekvensen på minst 15 slag/minut under minst 15 sekunder, orsakade av ett kortvarigt sympatikuspåslag. Accelerationer ses oftast under fostrets vakenhetsperioder i samband med fosterrörelser eller kontraktioner.

Under perioder när fostret sover lugnt kan accelerationer saknas helt, samtidigt som CTG-mönstret kan uppvisa lägre variabilitet. Man kan då försöka väcka fostret genom palpatorisk stimulering och konstatera om accelerationerna återkommer.

På samma sätt som normal variabilitet visar på ett intakt samspel mellan fosterhjärtats retledningssystem och det autonoma nervsystemet, är förekomst av accelerationer ett tillförlitligt tecken på normal syresättning.

Accelerationer kan vara utlösta av olika mekanismer och är ett normalt fysiologiskt svar på att fostret själv rört sig eller på annat sätt stimulerats (efter applicering av skalpelektrod, vaginalundersökning, skalpprovstagning eller smärta och stress hos fostret av annan orsak). Accelerationer kan även utlösas av kompression av navelsträngen under kontraktion, och anses då vara ett tecken på att det autonoma nervsystemet är intakt.

3 6 1 accelerationerAccelerationer

Ett normalt CTG bör innehålla minst 2 accelerationer per timme, om kvinnan inte är i förlossningsarbete och man står inför beslut att kunna sända henne åter till hemmet. Under förlossning är däremot frånvaro av accelerationer vanligt utan att det innebär något tecken på hypoxi.

Framprovocerade accelerationer vid stimuleringstest utesluter pågående hypoxi lika säkert som spontana accelerationer, och om en tydligt avgränsad acceleration ses vid undersökning behöver inte skalpblodprovstagning företas. En acceleration får dock inte övergå i, eller efterfölja en, deceleration för att räknas som tecken på ett väl syresatt foster.

Om fostret är mycket livligt kan frekventa och förlängda accelerationer ge intryck av ett oroväckande CTG-mönster med takykardi och decelerationer. En förlängd registrering är oftast tillräckligt för att kunna urskilja den sanna basalfrekvensen, men extra uppmärksamhet krävs om variabiliteten samtidigt är nedsatt. Likaså bör man vara uppmärksam på accelerationer som återkommer vid varje kontraktion, så att det inte är mammans puls som registreras.

3 6 2 scroll

Accelerationer (intern registrering)