Avvikande CTG är en mellanklass där mönstret inte bedöms helt normalt, men inte heller säkert patologiskt. En basalhjärtfrekvens mellan 100 och 109 spm och >160 spm är avvikande. Repetitiva variabla komplicerade decelerationer (duration >60 sekunder) med normal basalfrekvens och normal variabilitet klassificeras som avvikande mönster.

Ett avvikande CTG innebär fortfarande låg risk för hypoxi. Vid avvikande CTG rekommenderas fortsatt noggrann observation och kontinuerlig övervakning. Sannolik bakomliggande orsak till det avvikande mönstret bör eftersökas för att kunna vidta adekvat åtgärd. Stimuleringstest kan företas och vid utebliven effekt av detta kan skalpblodprov tas.

Avvikande CTG
Basalfrekvens
  • 100 - 109 spm
  • >160 spm
Variabilitet

 

Decelerationer 
  • Repetitivab variabla komplicerade med normal basalfrekvens och normal variabilitet